Velkommen til CoSign

CoSign og dets tilknyttede partnere, tilbyder dette site til dig på følgende betingelser:

Fortrolighed

Se vores underside vedrørende Fortrolighed, hvilket også dækker dit besøg hos CoSign og vores praksis.

Elektronisk kommunikation

Når du besøger CoSign eller sender e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du samtykker dermed til at modtage elektronisk kommunikation fra os. Vi vil kommunikere med dig gennem e-mails eller ved opslag på dette website.

Copyright

Alt indhold på dette website så som tekst, grafik, logo, ikoner, billeder, audio clip, digitale downloads, data og software, tilhører CoSign eller leverandører til CoSign. Alt software anvendt på dette website tilhører CoSign eller dets software leverandører.

Licens og website-adgang

CoSign giver begrænset licens til at bruge dette website til personlige formål og ikke til download (ud over almindelig cache-funktioner) eller ændringer af det, eller dele heraf, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig tilladelse fra CoSign.
Denne licens omfatter ikke nogen form for videresalg eller kommerciel brug af dette website eller dets indhold; herunder indsamling af data, produktlister, beskrivelser eller priser; enhver afledt brug af dette website eller dets indhold; enhver download eller kopiering af kontoinformationer til fordel for andre websites; eller enhver brug af datamining, robotter, eller lignende dataindsamlingsværktøjer.
Dette website eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra CoSign. Du må ikke anvende frames-teknikker til at skjule handelsmærker, logoer, eller anden ejendomsinformation (omfattende billeder, tekst, sidelayout eller sider) fra CoSign og vore partnere uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.
Du må ikke anvende CoSigns navn eller handelsmærker i META-tags eller anden “skjult tekst” uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra CoSign. Enhver uautoriseret brug ophæver omgående tilladelse eller licens givet af CoSign.
Du har en begrænset opsigelig og ikke eksklusiv ret til at oprette et link til CoSigns website, så længe linket ikke afbilder CoSign, dets partnere eller deres produkter / services i et falskt, misvisende, nedsættende eller på anden vis negativ måde.
Det er ikke tilladt at bruge CoSigns logo eller anden relateret grafik eller handelsmærker, som en del af linket uden udtrykkelig skriftligt tilladelse.

Din konto

Som bruger af dette website, er du selv forpligtet til at opretholde fortroligheden omkring din konto og password gennem begrænset adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forekomme under din konto.
CoSign og dets partnere forbeholder sig retten til ved misbrug, at nægte ydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold eller annullere ordrer uden varsel.

Anmeldelser, kommentarer, kommunikation og andet indhold

Besøgende må tilføje anmeldelser, kommentarer og andet indhold; og sende forslag, ideer, kommentarer, spørgsmål, og anden information, så længe indholdet ikke er ulovligt, pornografisk, truende, overtræder “privatlivets fred”, overtræder andres rettigheder, eller på anden vis er injurierende mod tredje person eller gruppe, og ikke består af eller indeholder software virus, politisk propaganda eller kommerciel reklame.
Du må ikke bruge falsk e-mail adresse, udgive dig for at være en anden person, firma eller forening. CoSign forbeholder sig retten (men ikke pligten) til at fjerne eller rette sådant indhold, men vi fører ikke regelmæssig kontrol af ovennævnte materiale.
Såfremt du indtaster eller sender materiale, og medmindre vi angiver andet, giver du CoSign og dets partnere en non-eksklusiv, royalty-fri, vedvarende, uopsigelig og fuld ret til at bruge, gengive, ændre, tilføje, offentliggøre, oversætte, skabe afledt materiale fra, distribuere, og vise dette indhold over hele verden på et vilkårligt medie. Du giver CoSign og dets partnere retten at bruge det anvendte navn/synonym, hvis det ønskes. Du garanterer, at du ejer eller på anden vis har retten til det indhold du videregiver; at indholdet er præcist; og at brugen af indholdet fra dig ikke overtræder dette og ikke vil forvolde skade til nogen person eller gruppe; og at du vil fritage CoSign eller dets partnere for alle krav rejst, som konsekvens af indhold indsendt af dig.
CoSign har ret, men ikke forpligtigelse, til at overvåge, rette eller fjerne enhver aktivitet eller indhold. CoSign kan ikke holdes ansvarlig og påtager sig intet ansvar for materiale indsendt af dig eller 3. person.

Copyright klager

CoSign og dets partnere respekterer andres rettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde der anfægter copyright, så e-mail din klage til os.

Ejendom

Alle produkter købt hos CoSign forbliver CoSigns ejendom, indtil du modtager varen. Det betyder, at risikoen for bortkommet post tages af CoSign. Dog har du risikoen for returforsendelser, indtil CoSign modtager varerne.

Produktbeskrivelser

CoSign og dets partnere bestræber sig på at være så nøjagtige som muligt. Men CoSign kan ikke garantere, at produktbeskrivelser eller andet indhold på dette website, er komplet, pålideligt, opdateret eller fejlfrit. Hvis et produkt tilbudt af CoSign ikke er som beskrevet, er din eneste mulighed at returnere produktet i ubrugt stand.

Øvrige parter

Parter, andre end CoSign og dets partnere, tilfører services eller sælger produkter på dette website. Hertil kommer, at vi linker til andre firmaers websites.
Vi er ikke ansvarlige for undersøgelse og vurdering heraf og vi garanterer ikke for de ydelser, der tilbydes af disse firmaer eller individer eller indholdet af deres websites.
CoSign påtager sig intet ansvar for de handlinger, produkter og indhold for alle ovennævnte eller 3. part. Du bør selv læse deres fortrolighedspolitik og andre regler for brug.

FRASIGELSE AF ANSVAR OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

DETTE WEBSITE LEVERES AF CoSign PÅ EN “AS IS” OG “AS AVAILABLE” BASIS. Cosign KAN IKKE GØRES ANSVARLIG, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR SÅ VIDT ANGÅR BRUGEN AF DETTE SITE, ELLER INFORMATIONEN, INDHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSITE. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT AT BRUGEN AF DETTE WEBSITE ER PÅ EGEN RISIKO.
I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASIGER Cosign ALLE GARANTIER, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET. Cosign KAN IKKE GARANTERE AT DETTE WEBSITE, DETS SERVERE, ELLER E-MAIL SENDT FRA Cosign ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER. Cosign KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR EVT. SKADER AF ENHVER ART, DER STAMMER FRA BRUGEN AF DETTE WEBSITE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET, TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG AFLEDTE SKADER.

Site politik og rettelser

Læs også vore andre politikker beskrevet på dette website. Disse politikker er også gældende for dit besøg hos CoSign. Vi forbeholder os retten til, til enhver tid, at ændre vores site, politikker og ovenstående retningslinjer.